Đại Tá Nguỹn Th́ Nhã


(Khóa học Tình Báo, Fort Benning, 1970)

B́ ti là Đại Tá Nguỹn Th́ Nhã:
- sinh năm 1935 qu quán Hà Đng, học Chu Văn An;
- 1954: t́t nghịp trường Võ Bị Đà Lạt, khóa Cương Quýt ;
- 1955: v̀ TĐ3ND, Đại Úy Phan Trọng Chinh là tỉu đoàn trưởng, cho b́ ti đi học pháo binh (lúc đó ND chỉ có ṃt đại đ̣i súng ći, pháo binh ND chưa thành ḷp, mãi sau này, 69-70 pháo binh ND mới có mặt và trở thành ṃt đơn vị trực thục sư đoàn ND với 3 tỉu đoàn pháo binh tác chín);
- 1963: đại đ̣i trưởng ĐĐ34ND/TĐ3ND;
- 1965: trưởng ban 3 Chín Đoàn 1 (bác Nguỹn Khoa Nam làm chín đoàn trưởng; nhà bác Nam cách nhà ti 2 phút đi ḅ; đy là cư xá sĩ quan nhảy dù v̀ sau đ̉i tn CX L Đại Hành);
- 1965-68: tỉu đoàn trưởng TĐ9ND (tham dự các tṛn đánh ở Quảng Trị; mang TĐ9ND v̀ giải cứu ć đ Hú vào T́t Ṃu Thn; t̉ng cng kích đợt 2, TĐ9ND trở v̀ Sài Gòn, có mắt tại vùng ṇi thành, Chợ Lớn, Bà Quẹo; tỉu đoàn phó là chú Nguỹn Đình Bảo);
- 1969; chỉ huy phó pháo binh ND (bác Huỳnh Long Phi làm chỉ huy trưởng, rớt trực thăng tử nạn năm 1971 cùng với Đại Tá Bảo, tham mưu trưởng SĐND);
- 1970: thuyn chuỷn v̀ Nha Kỹ Thụt; học khóa tham mưu cao ćp ở Đà Lạt; học khóa tình báo ở Fort Benning; trở v̀ nắm Chín Đoàn 1 Xung Kích, Đà Nẵng; sau CĐ1XK là Đoàn 71 cũng tại Đà Nẵng;


- 1972: sau khi Mỹ rút khỏi VN, trở lại đơn vị ǵc làm trưởng phòng 3 SĐND; tham dự tṛn đánh giải phóng c̉ thành Quảng Trị "mùa hè đỏ lửa";
- cúi năm 73-74: trung đoàn trưởng Trung Đoàn 54/SĐ1BB (bác Trung Tướng Trưởng xin với bác L Quang Lưỡng cho mượn b́ ti sang ḅ binh đ̉ hún luỵn và vực ḍy ṃt trung đoàn bịt ḷp của ḅ binh).

Thời gian Trung Tướng Híu làm tư ḷnh phó Qun Đoàn 1 vào năm 1972, ti có śng ở Đà Nẵng. Qun Đ̣i ćp nhà cho b́ ti ở ngay trong trại Phan Ḱ Bính; doanh trại nằm cách ḅ tư ḷnh Qun Đoàn 1 chỉ có vài trăm thước. Thời gian này ti được đi theo b́ ti ra śng ở Đà Nẵng. B́ ti khi ́y là chín đoàn trưởng Chín Đoàn 1 Xung Kích (Li H̉), thục Sở Lin Lạc, đóng tại chn núi Non Nước. Ti ŕt xúc đ̣ng đọc website này vì ti khng ngờ Trung Tướng Híu có nhìu đỉm tương đ̀ng với b́ ti đ́n th́, nh́t là cái ch́t b́t đắc kỳ tử của cả̀ hai người. Hơn 35 năm qua r̀i Năm 2005. chúng ti có trở lại VN đ̉ mang tro ćt b́ chúng ti v̀ Pháp.

Thư từ chín tuýn của Tướng Híu cho gia đình tḥt cảm đ̣ng với những đìu thường nḥt, đọc mà ti ngờ ngợ ... thì ra ṇi dung gíng những lá thư mà b́ ti vít cho mẹ ti từ mặt tṛn h̀i ́y. Lúc b́ ti ḿt, các bà vợ sĩ quan quen bít nói với mẹ ti: "Đ́t đúc đi tìm khắp thin hạ may ra có được vài người như anh Nhã". Thì by giờ ti đã tìm được người thứ hai gíng b́ ti r̀i. Ti xin nói ŕt thương cảm và kính ḿn Tướng Híu như đ́i với b́ ti ṿy. Cho tới ngày hm nay, ti chưa bao giờ thừa nḥn ai gíng b́ ti! Xin hỉu đy là sự thành tḥt chn tình, khng phải th́y người sang bắt quàng làm họ đu!

(Bà Lefébure Thủy, nhũ danh Nguỹn Thị Hương Thủy)