Đại Tá Nguyễn Tấn Cường

Cách đây đúng 35 năm, vào một ngày cuối Tháng 3 lạnh lẽo của năm 1978 , lúc đó con số người VN tị nạn c̣n rất ít, mặc dầu mọi người c̣n tất bật với cuộc sống ở vùng đất tạm dung, một số chiến hữu CSQG như Cựu Đại Tá Nguyễn Tấn Cường, Trần Đ́nh Măng, Hoàng Súy, Phùng Tất Thông, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Bá Lân và Nguyễn Văn Toàn đă t́m lại nhau và bắt tay vào việc thành lập hội Thân Hữu Cảnh Sát QG đầu tiên tại HK. Hội chính thức được thành lập vào ngày 18 Tháng 7, 1978. Sau được cải danh lại là Hội Thân Hữu Cựu Cảnh Sát QG/VNCH/HTĐ&Phụ cận cho đến nay. Vị Hội Trưởng đầu tiên là Ông Nguyễn Tấn Cường, một niên truởng khả kính đă phục vụ trong ngành CSQG suốt trong chiều dài lịch sử VNCH. Ông đă có công tập họp hầu hết các chiến hữu CSQG vùng Đông Bắc HK, trong đó có các vị chỉ huy cũ. Đó là Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Đại Tá Nguyễn Văn Y, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, là ba trong số những vị Tổng Giám Đốc đầu tiên của ngành CSQG.

Lần lượt gia nhập hội là các Niên trưởng Cựu Đại Tá Đào Quan Hiển, Cựu Đại Tá Đặng Văn Minh, Luật sư Bùi Nhật Huy, Niên Trưởng Phan Trung Chánh, Ngô Phi Đạm, Lê Khắc Huyền và các cấp chỉ huy khác của ngành CSQG khắp bốn vùng chiến thuật cũng đă gia nhập, tạo thành một thế đứng vững mạnh cho Hội Thân Hữu CSQG Miền Đông HK. Ông Đỗ Như Thạch nói tiếp, với sự khởi đầu chỉ có 7 vị, lần lượt hội phát triển, có lúc lên đền hơn 250 hội viên chính thức vào năm 1995. Sau đây là các vị hội trưởng CSQG VNCH ở vùng HTĐ: Niên Trưởng Nguyễn Tấn Cường, Luật sư Bùi Nhật Huy (quá văng), Ông Thái Văn Hưng, Ông Nguyễn Văn Toàn, Ông Hồ Sỹ Báu (quá văng),hiện Ông Đỗ Như Thạch là Hội trưởng Hội TH /CCSQG/VNCH/HTD & Phụ cận.

Ông Đỗ Như Thạch đă xin phép dành một phút để mặc niệm các niên trưởng và chiến hữu đă quá văng. Đó là Cố Đại tá Nguyễn Văn Y, Cố Luật sư Bùi Nhật Huy, các Cố Thiếu Tá Hồ Sỹ Báu, Nguyễn Bá Lân và Nguyễn văn Chín. Ông Thạch cũng xin thêm một phút để tri ân sâu xa đến các vị tiền nhiệm và các niên trưởng đă một đời bắn bó với ngành CSQG và Hội TH CSQG/VNCH/HTĐ&Phụ cận. Đó là các Niên trưởng Đào Quan Hiển, Nguyễn Tấn Cường, Phan Trung Chánh, Thái văn Hưng và Nguyễn Văn Toàn.

Nguồn saigonecho