Đại Tá Nguyễn Tài Lâm

- Sinh tháng 8 năm 1931 tại Ba Xuyên

- Nhập ngũ ngày 2-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm1966

- Truyền Tin

- Giám Đốc Nha Quản Trị CBXDNT


Trong buổi họp tái phối trí cán bộ ngành XDNT tại Phủ Thủ Tướng, một h́nh ảnh ghi đậm trong tâm tư người cán bộ áo đen, khi thấy Đại Tá Nguyễn Tài Lâm, Giám Đốc Nha Cán Bộ mặc “cán phục”, bộ bà ba đen với huy hiệu Tổ Quốc-Nhân Dân và biểu tượng Cờ Vàng, trước các vị Tướng Tá áo gắn huy chương và các quan chức cao cấp các Bộ y phục hợp thời trang. Phong thái của Đại Tá Giám Đốc đă chứng tỏ tinh thần hănh diện về ngành XDNT, vốn là tai mắt tại nông thôn, đă chặn đứng các hoạt động xâm nhập phá hoại của cộng sản tại miền Nam. Nhân cách kiên cường này thật hiếm thấy nơi các vị chỉ huy, nhất là sau này, trong các trại tù “cải tạo” của cộng sản từ Nam ra Bắc.

Nguồn xdntbaccali