Đại Tá Nguyễn Phước Trang


ĐT Trần Văn Trọng và ĐT Nguyễn Phước Trang

Tôi nhớ, cuối tháng 8 năm 1968 sau khi học xong giai đoạn I “Tân Khoá Sinh Dự Bị Sĩ Quan” tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, được chuyển sang Trường Bộ Binh Thủ Đức học tiếp giai đoạn II, tôi đă mua được bản nhạc TÊN EM của nhạc sĩ Anh Việt gởi về tặng người yêu tại Cần Thơ (là hiền nội của tôi bây giờ). Tôi không biết tác giả là ai nhưng nghe nói ông hiện đang phục vụ trong trường Bộ Binh Thủ Đức. Ra trường và lăn lộn trên chiến trường suốt những năm chiến tranh với ḿn bẫy, chết chóc, tôi không c̣n dịp mơ mộng như lúc mới vào học ở quân trường, bản nhạc TÊN EM vẫn c̣n cất giữ lưu niệm trong chồng lưu bút cũ của vợ tôi. Rồi sang định cư ở Hoa Kỳ, khi sinh hoạt gia đ́nh PTG & ĐTĐ, tôi bắt gặp tên CHS TRẦN VĂN TRỌNG ở San Jose California, là bạn của niên trưởng Nguyễn Phước Trang, tôi mới biết đó là nhạc sĩ Anh Việt mà cuối năm 1968 tôi đă mua bản nhạc TÊN EM của ông, lại là cựu Đại Tá, CHS Phan Thanh Giản thuộc hàng Niên trưởng của tôi.

Năm 1998 khi sang dự Đại Hội lần thứ III tại San Jose( 3, 4 và 5 tháng 7/1998), có hai điều ngạc nhiên là, tôi được niên trưởng Nguyễn Phước Trang giới thiệu trực tiếp với niên trưởng Anh Việt Trần Văn Trọng, niên trưởng bắt tay rồi vỗ vai tôi thật thân mật. Ông nói: “Biết em bỏ công sức ra làm các cuốn giai phẩm trường ḿnh, tôi khâm phục lắm”. “Thưa niên trưởng, đây là công sức chung của nhiều người, chớ không phải riêng em đâu!”. “Nhưng anh Trang nói, công ban đầu làm cuốn giai phẩm số 1 là của em mà!, nếu không có cuốn 1làm sao có cuốn 2, 3, 4...”.

Lê Cần Thơ

Nguồn ptgdtdusa


Mơ Làng Houston, anh chị Hai Nguyễn Phước Trang - Phan Ngọc Hoa (Tháng 9/2016)