Đại Tá Nguyễn Phúc Tửng

Khóa 53E Không quân Việt Nam Cộng Ḥa, người thành lập Phi đoàn 116 và là vị chỉ huy trưởng đầu tiên của phi đoàn này


LS Vương Văn Bắc, Đt Nguyễn Phúc Tửng, Trg Tướng Trần Văn Trung


Từ trái sang: ông Lê Minh Triết (Đại Diện CD, PT, LM và UB tại Paris); cựu Đại Tá Nguyễn Phúc Tửng (Tổng Thư Kư VP); Ḥa Thượng CT/GHPGVNTN/ÂC; nhà văn Chu Chi Nam (Cố Vấn CD, PT, LM và UB) và GS Lai Thế Hùng (CT/CD, CT/PT, TTK/LM và TTK/UB). (Paris) ngày 29-1-2009.