Đại Tá Nguyễn Phán

- Sinh tháng 7 năm 1930 tại Quảng Trị

- Nhập ngũ ngày 12-3-1954

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Quân Đoàn II


Những kỷ niệm khó quên của thời gian phục vụ trong quân ngũ, đă may mắn gặp nhiều vị chỉ huy tốt như Đại tá Nguyễn Phán, trưởng pḥng Tổng Quản trị QĐ 2, Thiếu tá Nguyễn Hoàng, khóa 16 trường Vơ Bị Đà Lạt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 205 Địa phương, Đại tá Lê quang B́nh, Tham mưu trưởng QĐ2, Đại tá Nguyễn trọng Luật, Quân trấn trưởng Quân trấn hành quân Pleiku, Đại tá Nguyễn Hộ, tư lệnh phó QĐ, Thiếu tá Nguyễn Trung, Tiểu đoàn trưởng 68 An ninh phi trường và nhiều nhiều nữa… Họ là những Sĩ quan ưu tú của Quân Lực Việt nam Cộng Ḥa, là những tấm gương sáng mà tôi luôn hănh diện mỗi khi nhớ đến hoặc ai đó có lần nhắc laị tên tuổi họ. Dẫu bây giờ có người đă ra “Thiên cổ”, ngàn năm yên nghỉ trong ḷng đất mẹ, hết ghen ghét, hết hận thù, có người đă già yếu, bệnh tật v́ sau cuộc đổi đời tang thương dâu bể… Giờ đây nghe nhắc lại hai chữ Pleiku, ḷng như muốn se thắt lại, nhớ đến cảnh cũ, người xưa… và thầm khấn nguyện rằng:

- Xin thắp một nén hương ḷng cho những người thân thương trân quư đă vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời đầy nhiễu nhương này, họ là những cấp chỉ huy ưu tú mà tôi luôn kính trọng.

Đặng xuân Ngô

Nguồn dhltpleiku4