Đại Tá Nguyễn Ngọc Rắc

Trên tờ Lướt Sóng, Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, cựu Tư Lệnh Vùng III Sông Ng̣i, đă viết về kỷ niệm đi lănh Dương Vận Hạm đầu tiên - HQ 500, lúc c̣n mang cấp bậc đại úy: “BTL/HQ đă chỉ định trung úy Nguyễn Ngọc Rắc làm sĩ quan hải hành và trung úy Đặng Trần Du làm sĩ quan nội vụ. Nhưng hạm trưởng Nguyễn Ngọc Quỳnh đă hoán chuyển nhiêm vụ giữa hai trung úy này”. Tôi thích thú với câu chuyện trên, v́ Hải Quân Đại Tá Đặng Trần Du là thầy dạy tôi khi theo học khóa Tham Mưu Trung Cấp tại Trung Tâm Huấn Luyện Sàig̣n, ông uyên bác và hiền từ như Đức Phật, khó mà đóng trọn vẹn vai Ông Kẹ Nội Vụ được. Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Rắc là hạm trưởng lúc tôi tân đáo HQ 4. Chúng tôi thường th́ thầm với nhau là hạm trưởng Nguyễn Ngọc Rắc-Rối, tướng ông uy nghiêm, đủ biết đại tá Quỳnh đă chọn lựa đúng người làm sĩ quan nội vụ như thế nào. Oái ăm thay! Khi tôi tŕnh diện đại tá Rắc, ông lại chỉ định tôi làm sĩ quan nội vụ. Đại tá Rắc thấy tôi to con, da ngăm đen và có thể đóng trọn vẹn vai Ông Kẹ, nên muốn “truyền chức” cho tôi chăng? Như vậy, tôi chính là sĩ quan nội vụ “chân truyền” của đại tá Quỳnh (nói theo kiểu kiếm hiệp). Tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ này, v́ trên chiến hạm, ngoài hạm trưởng và hạm phó, sĩ quan nội vụ là người có uy với nhân viên, là cơ hội để tôi thực tập chỉ huy. Tôi đóng vai Ông Kẹ cũng không đến nỗi tệ nên phải làm sĩ quan nội vụ suốt thời gian ở HQ 4, qua 3 đời hạm trưởng: Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Rắc (K.7), Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quang Tộ (K.6) và Hải Quân Trung Tá Vũ Hữu San (K.11). Thậm chí, khi về pḥng Phân Tích Hệ Thống và Quản Trị Chương Tŕnh - BTL/HQ (PTHT/QTCT/BTL/HQ), ngoài chức vụ chính là sĩ quan thống kê, tôi phải kiêm nhiệm thêm sĩ quan nội vụ. Đừng nói đến nhân viên, ngay cả đám sĩ quan chúng tôi cũng sợ hạm trưởng Nguyễn Ngọc Rắc, có lần ông khuyến khích tôi: “Muốn trở thành cấp chỉ huy giỏi, anh nên làm sĩ quan nội vụ”.

Phạm Viết Khiết

Nguồn Hải quân VNCH