Đại Tá Nguyễn Mộng Hùng

Việc Cộng Sản Bắc Việt thắng quân sự là điều không tránh nổi, v́ quân đội VN Cộng Hoà đă tan hàng như ai cũng biết và như lời Trưởng Pḥng Năm/Hành Quân của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH là Đại Tá Nguyễn Mộng Hùng nói với tôi , giọng thều thào nản chí, vào cuối tháng 4 là “Tài ơi! Lính nó không đánh nữa, mà về nhà bồng bế vợ con chạy, sau khi thấy cấp trên bỏ chạy!”.

Nguồn http://nhatbaovanhoa.com/a3932/phan-hoi-tu-than-huu-ban-doc-qua-chu-de-van-hoa-van-hoc-chuyen-30-thang-tu-