Đại Tá Nguyễn Mộng Bích

Cũng thông qua quan hệ của bản thân và khai thác các mối quan hệ của người thân, bạn bè mà Nguyễn Hữu Trí tiếp cận, đi sâu quan hệ, chuyển hóa được nhiều sĩ quan, công chức ngụy như Trần Văn Bèo, Lê Văn Phủ, Phan Đ́nh Thu, Lê Văn Đức, Trần Văn Lộc, Nguyễn Công Tuấn thành điệp viên của ta.

Ông đă khéo léo giác ngộ cách mạng, từng bước nâng cao nhận thức và tŕnh độ chính trị, nghiệp vụ cho họ, hướng dẫn, giúp đỡ họ vừa thu thập tin tức, tài liệu t́nh báo, vừa t́m cách chui sâu, leo cao trong hàng ngũ địch, đi vào những mục tiêu chiến lược quan trọng. Ví dụ: Trần Văn Bèo từ nhân viên Pḥng Quân huấn - Trường Sĩ quan Thủ Đức lên phó ban Quân lực ở Bộ Tổng tham mưu, thân cận với tên Trung tướng Trần Văn Minh và một số tên tướng khác như: Vĩnh Lộc, Trần Ngọc Tám, Đặng Văn Quang; Lê Văn Phủ từ thiếu úy ở một đơn vị lẻ thuộc Sư đoàn 7 chuyển về Pḥng Quản trị - Kế hoạch của Nha tổng giám đốc bảo an, sau lên Trưởng ban Thống kê - Bộ tư lệnh bảo an rồi lên Bộ Tổng tham mưu làm sĩ quan giúp việc cho tên Thiếu tướng Trần Ngọc Tám, phụ tá Tổng Tham mưu trưởng (tương đương Tổng tham mưu phó); Trần Văn Lộc từ huấn luyện viên ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung lên làm sĩ quan hành chính - quản trị rồi chủ sự Pḥng Hành chính - Quản trị ở Phủ tổng thống, thân cận với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và một số tên tướng như Nguyễn Văn Vỹ, Chung Tấn Cang; Trịnh Hoài Châu từ làm ăn bên ngoài vào làm ở Nha Kế hoạch - Bộ Phát triển nông thôn; Nguyễn Hữu Nghĩa từ chạy xe tắc-xi vào làm tài xế riêng cho tên Đại tá, Trưởng pḥng 1 - Bộ Tổng tham mưu. Họ đă liên tục thu thập được những tin tức, tài liệu có giá trị về nhiều mặt, trong đó có một số tin tức, tài liệu được Cục T́nh báo đánh giá là chiến lược, cao sâu.

Bản thân Nguyễn Hữu Trí cũng rất chủ động mở rộng, đi sâu quan hệ nên đă khéo léo khai thác được từ Nguyễn Mộng Bích (Đại tá, giám đốc Nha Quân pháp), Trần Văn Triều (sĩ quan không quân), Hồ Văn Tiêu (nhân vật Công giáo), Nguyễn Hữu Lương (nhân vật Phật giáo), Lê Thương (nhạc sĩ)... được nhiều tin tức, tài liệu có giá trị về quân sự, chính trị của địch. Từ năm 1963 đến năm 1970, lưới điệp báo của ông đă có vai tṛ như một trong vài lưới hiệu lực chủ yếu của t́nh báo chiến lược về quân sự. Đặc biệt, tuy số lượng điệp viên, quan hệ điệp báo, cơ sở bảo đảm... của lưới là khá lớn và nhiều người được xây dựng thông qua quan hệ “bắc cầu” song ông vẫn bảo đảm tốt yêu cầu cự ly, đơn tuyến trong lưới, v́ vậy mà khi một nữ giao thông viên nối lưới với trung tâm chỉ huy bị địch nghi ngờ, bắt giữ cùng tài liệu đă không lây lan rộng.

Nguồn vtc.vn