Đại Tá Nguyễn Linh Chiêu

Ông Nguyễn Linh Chiêu xuất thân từ khóa 2 trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa Đệ Tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương,Chevalier de la Legion 'Honneur / Republique Francaise Silver Star Medal / US Army Nguyên Tư lệnh Phó Quân đoàn II, Nguyên Tùy Viên Quân sự cạnh toà Đại Sứ Việt Nam cộng Hoà tại Washington DC / USA, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Biên Ḥa, nguyên Tỉnh Trưởng Ba Xuyên (Sóc Trăng).

Nguồn ái hữu biên hoà


Đại Tá Nguyễn Linh Chiêu kể cho các bạn trong bữa ăn tại nhà ông ở Orange County, Nam California, vào ngày 15 tháng 11 năm 1991. Hôm ấy, tôi là một thực khách trong số đó. Chuyện mà cựu Đại Tá Chiêu kể lại là nhân chuyến ông sang Paris đầu năm 1991, ông có mời cựu Tổng Thống Dương Văn Minh và cựu Trung Tướng Trần Văn Đôn dùng cơm, để giúp giải tỏa mối bất ḥa giữa hai vị mà cả hai vị đều là bạn thâm giao của cựu Đại Tá Chiêu. Trong toàn bộ câu chuyện ngắn đó có đoạn cựu Đại Tá Chiêu hỏi cựu Tổng Thống Dương Văn Minh:

- “Tại sao anh mới nhận chức Tổng Thống mà anh ra lệnh đuổi Mỹ về nước?

- "Moa" không đuổi Mỹ. Bản văn đuổi Mỹ là do Đại Sứ Martin (Hoa Kỳ) đưa cho "Moi" và yêu cầu "Moi" phổ biến”.

Phạm Bá Hoa

Nguồn bất khuất: giờ thứ 25