Đại Tá Nguyễn Kỳ Nguyên

- Sinh tháng 1 năm 1932 tại ̣Định Tường

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 3

- Chánh Văn Pḥng Đại Tướng TTMT


Sở dĩ có đoàn xe hằng trăm chiếc bị kẹt ở Plei Ku, là v́ sau khi Phước Long mất, Trung Tướng Đồng Văn Khuyên ra lệnh cho tôi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp liệu loại 1 (lương thực thực phẩm), loại 3 (nhiên liệu), loại 5 (đạn dược chất nổ), lên Plei Ku dự trữ cho 20.000 quân pḥng thủ trong 30 ngày mới bổ sung. Do vậy mà hằng ngày đoàn xe cả trăm chiếc đi đi về về giữa Qui Nhơn với Plei Ku để vận chuyển tiếp liệu từ Qui Nhơn lên Plei Ku.
Tôi sang văn pḥng Đại Tá Loan, và sau đó tôi điện thoại lên Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng:
– Tôi Hoa đây anh Nguyện (Đại Tá Nguyễn Kỳ Nguyện, chánh văn pḥng), anh cho tôi tŕnh vấn đề gấp với Đại Tướng –
– Anh chờ tôi một chút –
– Tôi đây. Anh có chuyện ǵ vậy? –
– Thưa Đại Tướng, tôi Hoa đây –
– Có việc ǵ vậy? –
– Vài phút cách đây, Đại Tá Bửu Khương, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy 2 Tiếp Vận, cho tôi biết về đoàn quân rút bỏ Plei Ku và Kon Tum đang bị sa lầy … (tôi thuật lại chi tiết mà tôi và Đại Tá Khương đă nói với nhau).
– Anh có chắc là đúng như vậy không? –
– Từ chổ đoàn xe bị kẹt đến Đại Tá Khương như thế nào th́ tôi không dám chắc, nhưng từ Đại Tá Khương đến tôi là hoàn toàn chính xác, thưa Đại Tướng –
– Thôi được. Anh đừng nói với ai nữa nghe –
– Vâng –
Đại Tá Loan và tôi đều ngẩn ngơ về câu sau cùng của Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng. Chúng tôi ngẩn ngơ v́ không hiểu tại sao t́nh h́nh đến như vậy mà vẫn muốn giấu kín chúng tôi nữa!

Nguồn https://ongvove.wordpress.com/2012/03/16/cuoc-rut-quan-tren-duong-so-7-ngay-17-thang-3-nam-1975-va-nhung-he-luy-sau-do/