Đại Tá Nguyễn Khắc Tuân

- Sinh tháng 6 năm 1925 tại Sa Đéc

- Nhập Ngũ ngày 20-10-1950

- Khóa 3 Võ Bị Đà Lạt

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1967

- Tỉnh Trưởn Châu Đốc

- Tỉnh Trưởng 1967-1968

- Tổng Cục Quân Huấn

- Chánh Văn Phòng TMT/BTTM Tướng Vính Lộc (29-04-75)

- Chết tại trại tù Nam Hà, Hà Nam Ninh


Đại Tá Nguyễn Khắc Tuân, chánh văn pḥng Trung Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng.
Đại Tá Tuân gọi tôi lên tŕnh diện Trung Tướng tân Tổng Tham Mưu Trưởng:

“Chào Trung Tướng”.
“Chào anh. Những vị Tướng cầm quyền đă chạy hết rồi. Bây giờ chúng ḿnh hăy cùng nhau cố gắng nhiệm vụ trọng đại của Quốc Gia. Vào giờ phút lâm nguy này mới thấy được giá trị của mỗi người như thế nào đối với Tổ Quốc”.
“Thưa Trung Tướng, giờ này tôi có mặt ở đây và đang tŕnh diện Trung Tướng, trong khi các cấp chỉ huy trên tôi đă rời khỏi nhiệm sở, và các cấp chỉ huy dưới tôi cũng vậy, có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục trách nhiệm của tôi, thưa Trung Tướng”.
“Nhiệm vụ yểm trợ Tiếp Vận cho các đơn vị pḥng thủ Sài G̣n, tôi trông cậy vào anh”.
“Vâng. Tôi đă và đang làm tất cả những ǵ thuộc về trách nhiệm của tôi, và tôi vẫn tiếp tục như vậy. Và nếu không có vị nào khác th́ xin Trung Tướng cử Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức vào chức vụ Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận, v́ tôi được biết Chuẩn Tướng Chức sẳn sàng nhận chức vụ này, thưa Trung Tướng”.
“Anh sẽ có vị Tổng Cục Trưởng ngay hôm nay”.
“Vâng. Chào Trung Tướng”.

Phạm Bá Hoa

Nguồn batkhuat