Đại Tá Nguyễn Hữu Phước

- Sinh quán Bình Nhâm, Lái Thiêu

- Phó đô trưởng Sài G̣n thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Sự vinh thăng của ông hầu như không c̣n nữa sau năm 1963.

Nguồn caidinh