Đại Tá Nguyễn Ḥa Phùng

Sinh tại Xă Phú Long, Tỉnh Lái Thiêu,

Đại tá Nguyễn Ḥa Phùng là con trưởng của ông Nguyễn Ḥa Hiệp. Em của ông là người điều hành trường Đồng Nai ở Chợ Lớn. (Trường Đồng Nai này khác với trường tư thục Đồng Nai trên đường Taberd Nguyễn Du của giáo sư Kiều Công Gia).

Nguồn caidinh


ĐẠI TÁ NGUYỄN H̉A PHÙNG

     PHÁP DANH NGUYÊN NGỘ
CSV KHÓA 8 TRƯỜNG VƠ BỊ QUỐC GIA ĐÀ LẠT ĐĂ MĂN PHẦN LÚC 11 GIỜ ĐÊM 13 THÁNG 2 NĂM 2016 TẠI HOUSTON TEXAS. HƯỞNG THỌ 82 TUỔI.
Trước năm 1975 Đại Tá Nguyễn Ḥa Phùng giữ chức vụ Giám đốc Nha Kế Hoạch Quốc Gia Phủ Thủ Tướng, năm 1965 làm Chánh Văn Pḥng Bộ Nội Vụ  - Sĩ Quan Tham Mưu Pḥng 3 Bộ Tổng Tham Mưu - Tốt nghiệp Thủ Khoa Cao Đẳng Quốc Pḥng . Tù Cải tạo 13 năm từ 1975 đến 1988. Định cư tại Hoa Kỳ chương tŕnh HO-12 năm 1992. Các Tù Nhân Chính Trị từng bị giam giữ tại trại Nam Hà Bắc Việt trong hoàn cảnh cực kỳ nghiệt ngă đen tối nhất đă chứng kiến những chết chóc đau thương của nhiều chiến hữu trong đó có Thiếu tướng Đoàn Văn Quàng, Chuẩn tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, Đại tá Phạm Ngọc Lợi, Dương Quang Tiếp, Trần Hữu Dụng v.v. và các nhân vật cao cấp  của Chính Phủ VNCH như quư ông Bộ Trưởng Tư Pháp Dương Đức Thụy, Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Duy Xuân, Đặc ủy trưởng Trung Ương T́nh Báo Nguyễn Phát Lộc...phải ghi nhận tấm ḷng hy sinh của Đại tá Nguyễn Ḥa Phùng v́ ông đă t́nh nguyện phục vụ chăm sóc vệ sinh cho các bệnh nhân đau ốm tại nhà tù Nam Hà - nguyên nhân chết v́ bệnh hoạn và đói rét . Tướng Bùi Văn Nhu đă ghi lại 4 câu thơ trước khi chết :
            " Thiếu ăn ngày tháng dài vô tận,
              Đói bụng thời gian chậm lại dần,
              Mỗi buổi bo bo và nước muối,
              Đêm đêm nằm mộng thấy toàn ăn." 
Trong Quân Đội VNCH cũng như trong tù cải tạo Đại Tá Nguyễn Ḥa Phùng được ḷng mến mộ của nhiều người v́ bản chất khiêm nhu hiền ḥa.  Vốn thuộc danh gia vọng tộc, thân phụ ông là cụ Nguyễn Ḥa Hiệp bạn đồng liêu với Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và lả Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Sang định cư tại Hoa Kỳ, ông không quản ngại làm những việc cực nhọc để nuôi gia đ́nh. Đối với ông, thăng trầm cuộc đời là lẽ thường  chấp nhận xoay vần theo định mệnh.
   Trước sự ra đi dột ngột để lại muôn vàn tiếc thương cho gia đ́nh và bạn bè, chúng tôi xin thành kính chia buốn cùng bà quả phụ Nguyễn Ḥa Phùng và đại tang quyến. Cầu chúc vong linh Đại tá Nguyễn Ḥa Phùng pháp danh Nguyên Ngộ sớm siêu thăng tịnh độ.
   Thay mặt nhóm thân hữu Pḥng 3 Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.
                             VŨ VĂN QUƯ