Đại Tá Nguyễn Hàn Tý


Từ phải qua trái: Thầy Phan Tấn-Thầy Đỗ Đại Thanh Vân-Thầy Đặng Trần Dư-Tùy viên văn hóa Ṭa Đại sư' Ý Đại Lợi tại Sàig̣n-Đại sư' Ý Đại Lợi tại Sàig̣n-Trung Tá Nguyễn Hàn Tư-Thầy Trần Khắc Lượng-Thầy Đỗ Trọng Ḥa-
(Lế tiếp nhận dụng cụ và tài liệu điện tử do Ý Đại Lợi viện trợ cho Trường Trung Học Kỹ Thuật Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn)