Đại Tá Nguyễn Duy Bách

- Sinh tháng 3 năm 1928 tại Bắc Ninh

- Nhập ngũ ngày 10-6-1949

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 3

- Tỉnh Trưởng Qui Nhơn (1970)


Tôi c̣n nhớ vào khoảng năm 1970, nhân chuyến đi t́m tài liệu để viết bài điều tra phóng sự, tôi và một kư gỉa cộng sự viên của tôi đă đến thị xă Qui Nhơn. Lúc bấy giờ đại tá Nguyễn Duy Bách đang làm tỉnh trưởng. Giữa cuộc đàm thoại, bỗng nhiên ông trưởng pḥng kiểm soát kinh tế, thuộc ty Kinh Tế tỉnh, vào tŕnh ông đại tá tỉnh trưởng bản kế hoạch bài trừ bạch phiến tại địa phương, để xin duyệt kư. Nghe vừa hết câu, đại tá Bách liền ra lịnh hăy tạm xếp vụ đó qua một bên, đồng thời ông giải thích bằng một câu ngắn gọn, nguyên văn như sau:

-"Ông tướng tư lệnh (chỉ cố tướng Ngô Dzu) c̣n buôn lậu bạch phiến, huống ǵ người khác!"

Tiếp theo, đại tá Bách kể thêm một chuyện vừa mới xảy ra tại địa phương như sau:

-"Mới đây có một quân xa do trung tá Cận hộ tống ra khỏi tỉnh lỵ. (Được biết trung tá Cận vốn là sĩ quan thân tín của tướng Ngô Dzu). Lúc chiếc quân xa này vừa đến Cầu Đôi, tại đó có trạm kiểm soát tỉnh - thị, th́ gặp một nhân viên cảnh sát B́nh Định chận lại đ̣i xét xe. Theo lệ thường, chỉ Quân Cảnh mới có quyền xét xe quân sự, nhưng không hiểu sao cảnh sát viên này cứ ẩm ương, nhất định đ̣i xét xe cho kỳ được. V́ thế mới ḷi ra vụ chiếc xe này chở toàn thuốc phiện lậu. Chuyện buôn lậu thuốc phiện do tướng Ngô Dzu chủ trương và che chở bỗng nhiên vỡ lở tùm lum. Viên cảnh sát có công, chẳng những không được tưởng thưởng công lao đồng xu cắc bạc nào, lập tức bị sa thải. Nhưng tất cả đều đă quá trễ...."

Đặng Văn Nhâm

Nguồn Yahoo group