Đại Tá Nguyễn Đức Vân

Tôi lập gia đ́nh vào đầu năm 1965, vợ tôi làm việc cho hảng dầu Caltex Petroleum Corporation, trong sở cũng có người bạn có chồng Hăi Quân đó là Bà Alice Gilbert (dân Pháp). Bà Alice Gilbert là Phu Nhân của Đại Tá Nguyễn Đức Vân, tốt nghiệp Khoá I trường Hăi Quân Pháp. Đại Tá và Bà Nguyễn Đức Vân qua đời ở Virginia; vợ chồng tôi cũng có dịp tiển đưa họ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin ghi lại đây một vài cảm nghỉ đặc biệt về Đại Tá Nguyễn Đức Vân v́ Ông có phần liên hệ đến biến cố lịch sữ trong nội bộ HQVN . Đại Tá Vân là một người đức độ, nghiêm trang, khiêm tốn, và điều đặc biệt là rất tin tưởng …… vào Số Mạng. Nhớ lại ngày Phó Đô Đốc CTC rời Hăi Quân v́ lư do chánh Trị, Đại Tá Nguyễn Đức Vân được Bộ TTM chĩ định về làm Tư Lệnh Hăi Quân nhưng Ông khước từ, có lẻ v́…. “số không phát” theo quẻ Tử Vi. Kết quả của sự bất tuân Thượng Lệnh, Ông bị Bộ TTM ……phạt 30 ngày Trọng Cấm. Bà Alice Gilbert cũng than vản với vợ tôi về quyết định “thẵng thừng” nầy của Đại Tá Vân.

Nguồn: Hải Quân Lưu Đày