Đại Tá Nguyễn Đức Dung

Phân Ưu

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2012

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin

Cựu Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG

– TĐ3KB, LĐIIKB, BCH Thiết Giáp Binh/ QLVNCH –

vừa từ trần vào lúc 7:15PM tại thành phố Chandler, Arizona.
Gia Đ́nh Kỵ Binh Arizona thành kính chia buồn cùng tang quyến,
và cầu nguyện hương linh Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG siêu thăng Tịnh Độ.

Gia Đ́nh Kỵ Binh Arizona:
- KB NGUYỄN NGỌC THUẬN
- KB LÊ QUAN VINH
- KB NGUYỄN HỮU HƯNG
- KB LÊ QUANG THẢO
- KB TÔ QUANG TRỰC
- KB NGÔ VĂN HÂN
- KB KHƯU TẤN LỘC
- KB NGUYỄN VĂN TƯỚC