Đại Tá Nguyễn Đình Vinh

- Sinh tháng 10 năm 1935 tại Đà lạt

- Nhập ngũ ngày 1-13-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 10

- Tư Lệnh Phó QK4, TMT QĐ4& QK4Chuẩn Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có, Dân sự, Thiếu Tá Nguyễn Đình Vinh

- "10 ngày sau tôi được lệnh cùng Đại Úy Cảnh, ban trận liệt, lên đường bay đến một ngọn đồi gần phi trường Khe Sanh để lập Bộ Chỉ Huy Nhẹ cho Đại Tá Nguyễn Đ́nh Vinh, vị chỉ huy trưởng toàn Mặt Trận,

"Chiều hôm đó TTCHT phi đoàn 217 và tôi bay qua Bộ Chỉ Huy Nhẹ để họp, vừa bước vào hầm họp th́ Đại Tá Nguyễn Đ́nh Vinh nói liền với TTCHT phi đoàn 217 “sau cuộc họp này tôi nhờ anh cho 1 chiếc trực thăng lên t́m TĐ 39 BĐQ giùm, chúng tôi bị mất liên lạc với họ từ chiều qua”. Câu nói vừa xong th́ chuông điện thoại reo Đại Tá NĐV bắt điện thoại trả lời, bận rộn gọi điện thoại ra lệnh điều khiển trận đánh.

(Nguyễn Kim Anh - đàn chim việt)


Vinh, Lãm, Toàn, Hiệp

- Sau trận Lam Sơn 719, Đại Tá Vinh giữ chức Tư Lệnh Phó Diện Địa. Chức Tư Lệnh Phó Hành Quân do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu thay thế. Tướng Hiếu thường đi cùng Đại Tá Vinh thăm viếng các đơn vị, vì nhàn rỗi không được Tướng Lãm trọng dụng.

- "Sáng ngày 30-4-75 trong lúc các đơn vị trưởng đang họp tại pḥng hội quân đ̣an IV để nghe Tư lệnh và Tư lệnh phó chỉ thị, th́ tiếng loa phóng thanh loan tin tướng Dương văn Minh ra lệnh buông súng. Tướng Nam buồn bă thi hành lệnh thượng cấp. Đại tá Nguyễn đ́nh Vinh, tham mưu trưởng quân đoàn (TLP/Diện Điạ, kiêm tham mưu trưởng thay Chuẩn Tướng Chương Dzềnh Quay rời bỏ nhiệm sở) nghiêm trang nói to: “Binh nghiệp chúng ta chấm dứt từ giờ phút này, xin quí vị dành cho thiếu tướng tư lệnh và tư lệnh phó lời chào kính cuối cùng. Nghiêm!” Rồi tan hàng, ră ngũ."

(Hoàng Như Tùng - quân y)