Đại Tá Nguyễn Đình Bảng

- Sinh tháng 10 năm 1928 tại Nam Định

- Nhập ngũ ngày 12-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 5

- Thiết giáp

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1966

-Thị Trưởng Cam Ranh


Ông Nguyễn Cao Nguyên: Cô Ḥa Ái phải biết, càng lớn tuổi chừng nào th́ Cao Nguyên càng tin vào số mệnh chừng đó. Khi tôi khoảng chừng 12 tuổi th́ đă nhất định đi theo bước chân của ba. Ba của tôi là ông Nguyễn Đ́nh Bảng, Đại tá khóa 5 trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam. Năm 1974, Nguyên nói với bố là “khi con thi xong tú tài th́ con sẽ xin vào trường Vơ Bị”. Năm 1975 mất nước mà khi mất nước rồi ḿnh qua bên Mỹ th́ ai cũng biết ḿnh phải lo cuộc sống ở Hoa Kỳ nên chuyện vào trong quân đội bị ch́m vào dĩ văng. Nhưng đến năm 1983, khi Nguyên ra trường đại học rồi th́ cảm thấy những điều ḿnh đă trải qua từ năm 75 đến năm 83 có vẻ không đúng cái mộng mà ḿnh muốn làm.

Nguồn RFA


(Ghi chú: Đại Tá Huấn là con của Đại Tá Nguyễn Tuấn)