Đại Tá Nguyễn Công Khanh

- Xuất thân trường Vơ bị Địa phương

- Thăng Đại tá năm 1960.

- Trưởng pḥng Điều nghiên thuộc Bộ Quốc pḥng.

- Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh năm 1959-1963

- Giảng huấn viên tại Đại Học Quân Sự QLVNCH.

- Trưởng Phòng Điều Nghiên Quân Đoàn III ngày 30 tháng 11 năm 1973


Ngày 6 tháng 12 năm 1973

R 060930Z Dec 73

Bien Hoa 636

Đề tài: Thay Đổi Bổ Túc Chức Vụ Chỉ Huy Tại Quân Đoàn III

1. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm ngày 3 tháng 12 vào chức vụ Tư Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn III. Chức vụ này bỏ trống từ tháng 6 năm 1973 khi Tướng Lê Văn Hưng rời chức vụ này để trở thành Tư Lệnh Sư Đoàn 21 tại QĐIV. Tướng Hiếu trước đó là Thư Ký của Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng tại Văn Phòng Phó Tổng Thống. Chuẩn Tướng Đào Duy Ân duy trì chức vụ Tư Lệnh Phó Diện Địa (tiểu khu, địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ).

2. Đại Tá Vũ Ngọc Tuấn thay thế Đại Tá Ngô Văn Minh ngày 12 tháng 11 trong chức vụ Tham Mưu Trưởng QĐIII. Đại Tá Minh được bổ nhiệm Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 18, nhưng vì thiếu kinh nghiệm chỉ huy, có tin đồn là Đại Tá Minh không thọ lâu trong chức vụ đó.

3. Đại Tá Nguyễn Công Khanh thay thế Đại Tá Lê Văn Tư trong chức vụ Trưởng Phòng Điều Nghiên Quân Đoàn III ngày 30 tháng 11. Đại Tá Khanh từng là giảng huấn viên tại Đại Học Quân Sự QLVNCH.

Ký Tên Bird.