Đại Tá Nguyễn Cao Quyền

Sinh năm 1931 tại Kiến An (Hải pḥng) Việt Nam. Ông đă tốt nghiệp Trường Vơ Bị Liên Quân Saint-Cyr, một trường quân sự đứng hàng đầu của Pháp – tương đương với Trường West Point của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, ông đă tốt nghiệp hai bằng Cử Nhân Luật và Cao Học Kinh Tế.

Trước ngày Cộng Sản cướp Miền Nam, Ông đă mang những chức vụ cao cấp trong Chính Quyền Việt Nam Cộng Ḥa như:

- Giảng viên Trường Đại Học Quân Sự VNCH,

- Thẩm phán các ṭa án quân sự Saigon, Nha Trang, Huế,

- Chánh án Toà Án Đặc Biệt,

- Cố vấn ngoại giao tại nhiệm sở Paris (Pháp).

-Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, ông đă đi tù Cộng Sản 10 năm (1975-1985) và đă được tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ từ năm 1990.

Nguồn: Trang Web Hướng Dương Txđ