Đại Tá Nguyễn Cả

- Sinh tháng 5 năm 1915 tại Bình Định

- Nhập ngũ ngày 4-7-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 7

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1960

- Văn Phòng Phụ Tá An Ninh Phủ Tổng Thống


Tôi t́m đủ mọi cách để vào Tân Sơn Nhất. Tôi gọi điện thoại cho Đại Tá Nguyễn Cả năn nỉ ông giúp đỡ. Tôi chơi rất thân với Bác Sĩ Nguyễn Dũng Chí là con trưởng của ông, ông coi tôi như con cháu trong nhà. Sau khi nghe tôi phân trần, ông lầu bầu nhưng cũng cho tài xế và xe riêng ra đón tôi, đưa tôi vô Tân Sơn Nhất qua ngả Tổng Tham Mưu.

Tôn Kàn

Nguồn svqy