Đại Tá Nguyễn Bình Trứ

Khoảng 4, 5 guờ sáng ngày 29 tháng 3 tiếng pháo kích bớ dần, không biết VC hết đạn hay chỉ nghỉ mệt. Tôi thấy Đại Tá Nguyễn Bình Trớ, Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 10 Bảo Trì và Tiếp Liệu, mặc đồ trận màu xnh lái chiếc xe jeep đậu trước xưởng chúng tôi, đối diện xưởng là văn phòng của Liên Đoàn Bảo Trì Căn Cứ, tôi chạy lại chào và hỏi

- “Thưa Đại Tá tình trạng của tụi em làm sao?”

Đại Tá không nói, hỏi lại tôi

“Anh có gặp Thiếj Tá Cừ không ?

Tôi thưa

- “Không” (Thiếu Tá Nguyễn Văn Cừ là của Liên Đoàn Bảo Trì Căn Cứ)

Sau này được biết Đại Tá Nguyễn Bình Trứ bị rớt trực thăng và đã mất.

Võ Văn Be

Nguồn hoiquanphidung