Đại Tá Nguyễn Bình Thuần

Vị đại tá một thời ... thanh sắc như PHAN AN Tống Ngọc bên tàu xa xưa là đại tá NGÔ NHƯ BÍCH, một cặp với đại tá NGUYỄN BỈNH THUẦN đă rất nổi tiếng ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân Khu 1 của chúng tôi vào cuối thập niên 60 thế kỷ trước, một vị là trưởng khối Xây Dựng nông thôn, sau đổi thành B̀NH ĐỊNH PHÁT TRIỂN, c̣n một vị lại là TRƯỞNG KHỐI CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ QĐI/QK1 mà chúng tôi không thể quên được, v́ vị ấy, đại tá NGÔ như BÍCH trưởng khối đương nêu, đă từng nghe thơ vô ưu, thanh thoát của thi sĩ THÁI TÚ HẠP PH̉NG TÂM LƯ CHIẾN, và thơ t́nh lính của CAO MỴ NHÂN, Trưởng Pḥng Xă Hội QĐI/QK1, đều thuộc quyền chỉ huy của vị đại tá hào hoa phong nhă này.

HAWTHORNE
1-11-2008 CAO MỴ NHÂN

Nguồn Saigon Times