Đại Tá Ngô Văn Huế

- Sinh tháng 3 năm 1929 tại Mỹ Tho

- Nhập ngũ ngày 1-10-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 10 Công Binh Chiến Đấu


Thăm Anh Ngô Văn Huế

Hôm nay 4/3/2014, chúng tôi g̣m: Anh Dương Công Liêm, Anh Lê Văn Tâm, Anh Lư Văn Tuyền và Tấn đi thăm Anh Huế hiện mỗ “Tuyến tiền liệt”(prostate) tại BV Mountain View 2500 Grant Rd.

Nguồn công binh