Đại Tá Ngô Thanh Tùng


Thủ khoa SVSQ Nguyễn Cao Albert và Á khoa SVSQ Ngô Thanh Tùng

Á khoa Khóa 4 VBQGVN là SVSQ Ngô Thanh Tùng, cựu học sinh trường Chu Văn An Hà Nội, tham gia vào các vụ đảo chính Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm (11/11/60), chỉnh lư Nguyễn Khánh (26/10/1964), với gần 16 năm quân vụ đă được thăng cấp Đại Tá nhưng rồi giải ngũ vào năm 1967.

Nguồn VBQGVN