Đại Tá Ngô Mạnh Duyên

Thưa qúy vị,

1/ Có qúy vị nào đă nh́n thấy cáo thị hay trát tầm nă Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh đào ngũ không ? Riêng tôi, là Biện Lư các toà Sơ Thẩm Saigon, Huế, Kiên Giang, B́nh Tuy, vào thập niên 1965, không thấy và các bạn bè của tôi như Đại Tá Đỗ Trọng Chu, Chánh Thẩm Toà Quân Sự Saigon, Đại Tá Ngô Mạnh Duyên, Giám Đốc Nha Quân Pháp và nhiều bạn bè khác của tôi là Ủy Viên Chánh Phủ tại các toá án Quân sự không ai nói cho tôi biết là có cáo thị tầm nă Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh.

2/ Nếu qúy vị đảo ngũ và qúy vị đang sinh sống ở một nước an toàn vào thập niên 1965 và được chính phủ sở tại ưu ái, kính trọng mà được ông Kỳ hay ông Thiệu mời qúy vị về nước qúy vị có dám về không? Riêng tôi, chắc chắn tôi không ngu dại ǵ mà dẫn xác về nước v́ biết đâu chẳng có kẻ ghét mà báo cáo cho Toà Án bắt tôi ?

Tôi mong rằng với hai câu hỏi trên, những ai c̣n ghanh ghét giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đừng vu cáo giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nữa kẻo bị người đời gọi là ngu, là vô học.

Lê Duy San

Nguồn: yahoo.groups