Đại Tá Nghiêm Xuân Húc

Contribution à l'étude des formes clinique de la lithiase vrétérale : thèse pour le Doctorat en Médecine / Nghiêm Xuân Húc
Tác giả: Nghiêm Xuân Húc, 1928-
Chủ đề: Y học và y tế -- Bệnh -- Bệnh hệ niệu sinh dục -- Bệnh bàng quang và niệu đạo -- Sỏi thận tiết niệu -- Sỏi thận
Nhà xuất bản: Université de Saigon, Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
Năm xuất bản: 1959
Loại tài liệu: Luận văn
Mô tả vật lý: 159 Trang
Ngôn ngữ: fre
Tác giả phụ: Université de Saigon. Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
Thẻ: 616.622
Thẻ: Luận văn Việt Nam
Thẻ: Thận Sỏi thận Chẩn đoán
Thẻ: Thận Sỏi thận Điều trị

Nguồn thư viện tp hồ chí minh