Đại Tá Lý Trọng Song

Tôi - Linh mục Trần Cộng Nghị, VietCatholic News -cũng đă từng biết thời kỳ đầu sau biến cố 1975 có đại tá Lư Trọng Song (nay là Phó tế vĩnh viễn) từng giúp h́nh thành sinh hoạt cộng đoàn này (Thầy Sáu Song sẽ có bài trường t́nh về “Lịch sử Cộng đoàn CG đầu tiên tại Vương quốc Anh” ở phần cuối bài này). Tôi cũng đă biết thầy Song khi tôi làm báo Công Giáo cần trao đổi thông tin về Cộng đoàn London, và có lần đại hội ở Roma thầy sang đại hội và chúng tôi đă gặp gỡ trao đổi. Lần này gặp lại thầy thấy đă yếu đi rất nhiều, nhưng tâm hồn và ḷng trí vẫn c̣n nhiệt huyết cho Giáo Hội và quê hương Việt Nam.

TIỂU SỬ CỘNG ĐOÀN Công Giáo ĐẦU TIÊN TẠI VQA – 1975
(bài viết do Thầy Sáu Lư Trọng Song, London 20/02/2002)

Tại sao tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm