Đại Tá Lư Trọng Mỹ

- Sinh tháng 7 năm 1930 tại Quảng Trị

- Nhập ngũ ngày 6-6-1947

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Huế Khóa 2

- Tỉnh Trưởng Kiến Tường


Có sự bàn giao giữa trung tá Lợi Nguyên Tấn và trung tá Lý Trọng Mỹ từ Sư đoàn 21 vê. Ông dáng đi khệ nệ, không gặp khó khăn về an ninh lãnh thổ nhưng gặp ohiền toái mỗi khi có lệnh phối hợp hàn quân với lực lượng biệt kích do thiếu tá Kiểm chỉ huy LLĐB của B.18, ông ỷ vào mầu mũ, sắc áo kênh lắm, coi thường lực lượng diện địa, làm ngơ cho biệt kích quậy phá.

Thời gian ông đảm nhận chức tỉnh trưởng có vụ xì-căng-đan tựa như cô thư ký Monica Lewinsky dưới thời Tổng Thống Clinton còn di lại hình hài cho đến tận ngày nay, biết cháu có đi check DNA để truy tìm phụ hệ không. Năm 70 có sự bàn giao tỉnh giữa trung tá Lê Khánh và trung tá Lý Trọng Mỹ mới lên đại tá.

Xuyến Trịnh

Nguồn batkhuat