Đại Tá Lý Bá Phẩm

CÁO PHÓ
 
 Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc xa gần, các chiến hữu và đồng đạo Phật Giáo Ḥa Hảo, Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi là :
 Ông LƯ BÁ PHẨM , Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
 - Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
 - Chương Mỹ Bội Tinh
 - Cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Chương Thiện, Tỉnh Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Tỉnh Khánh Ḥa
 - Cựu Tù Nhân Chính Trị.
 Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1923 . Đă từ trần lúc 13 giờ 40 ngày 31 tháng 7 năm 2008, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Mậu Tư, tại tư gia , tiểu bang Michigan, Hoa kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu hiện quàng tại Palmer, Bush & Jensen Family Funeral Homes, Holt Chapel. 5035 Holt Road , Holt, M ichigan .

Chương tŕnh tang lễ :
Chủ Nhựt 10 tháng 8 năm 2008 : Từ 9 giờ đến 8 giờ tối : Lễ truy điệu phủ cờ, cầu nguyện và thăm viếng.
Thứ Hai 11 tháng 8 năm 2008 : Lễ cuốn cờ và Hỏa táng .
TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO.

Vợ : Bà Quả Phụ Lư Bá Phẩm nhủ danh Phan Quỳnh Hoa ( Hoa kỳ )
Các con :
Trưởng Nữ : Lư Ngọc Diễm và các con ( Úc Châu )
Thứ Nữ : Lư Ngọc Diệp , chồng và con ( Úc Châu )
Trưởng Nam : Lư Hùng Lĩnh , vợ và các con Hoa Kỳ )
Thứ Nữ : Lư Lam Điền , chồng và các con ( Hoa Kỳ )
Thứ Nữ : Lư Lam Kiều , chồng và con ( Pháp Quốc )
Thứ nam : Lư Đức Uy , vợ và con ( Hoa Kỳ )