Đại Tá Lưu Yểm

- Sinh tháng 11 năm 1928 tại Bạc Liêu

- Nhập ngũ ngày 1-6-1953

- Xuất thân lực lượng bổ túc sát nhập QLVNCH

- Cựu Tỉnh Trưởng kiêm TKT Biên ḤaĐại Tá Lưu Yển , ĐT Vũ Quang Chiêm