Đại Tá Lữ Phụng Vn

- Sinh tháng 1 năm 1915 tại Quảng Trị

- Nḥp ngũ ngày 30-9-1951

- Xút thn hàng binh sĩ

- Cựu Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Pleiku (1956)

- Ḅ T̉ng Thanh Tra Ḅ T̉ng Tham Mưu


Cựu Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Pleiku (1956), Ḅ T̉ng Thanh Tra Ḅ T̉ng Tham Mưu

Đứt mạch mu (?), bại liệt, được đưa từ Trại Long Giao về đến nh th chết, năm 1975.

Ngùn hoanghaithuy