Đại Tá Lương Bùi Tùng

Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần, Việt Nam.
Nhập ngũ ngày 30 tháng 9 năm 1951
Tốt nghiệp khóa 1 SQTB/Nam Định
1952 Chi Đội Trưởng Thiết Giáp
1953-1954 Tiểu Đoàn Trưởng Thiết Giáp
1955 Sĩ Quan Bộ Chỉ Huy Thiết giáp Binh
1956 Học Kỵ Binh Thiết Giáp Tại Trường Saumur Pháp
1957 SQ Huấn Luyện Trường Thiết giáp Thủ Đức
1959 Học Khóa Thiết Giáp ở Fort Knox Mỹ
1959-1960 Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Binh
1961-1962 Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Thiết Giáp Ban Mê Thuột
1963 Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Thiết Giáp Pleiku
1964 Trung Đoàn Trưởng TĐ 2 Thiết Giáp Mỹ Tho
1965 – 1970 Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH thay thế Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ
1971 Tham dự khóa Tham Mưu Cao Cấp tại Đà Lạt
1972-1973 SQ Giảng Huấn Tham Mưu Cao Cấp Đà Lạt
1974 Theo Học Khóa 6 Cao Đẳng Quốc Pḥng cho đến ngày mất nước.
 
Định cư 1975 tại San Jose và Escondido, San Diego, California, USA cho đến ngày vĩnh viễn ra đi lúc 4 giờ 15 chiều 25/7/2015.