Đại Tá Lê Vĩnh Hòa

Đại tá Lê vĩnh Ḥa không muốn rời khỏi Sài G̣n . Vào lúc 6 giờ, ông ta c̣n ở trong văn pḥng giám đốc đài truyền h́nh. Ông định lái xe đi ra . Cảnh sát đă ngăn ông lại:

– ” Ông bị bắt.

– Ai bắt tôi ?

– Theo lệnh của Tổng Thống Dương văn Minh.

Ra đi, là trốn chạy, là đào ngũ. Tổng Thống đă ngăn cấm các sĩ quan không được rời khỏi Sài G̣n

Nguồn baocovang