Đại Tá Lê Văn Thiện

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 25-11 Nhâm Tư (1972) chúng tôi đến Đền Thánh đă thấy con Long Mă dùng vào lễ cung nghinh Liên Đài ra Cửu Trùng Thiên hôm nay đứng chờ. Mặt quay về hướng Bắc. Hàng ngàn tín hữu cũng có mặt tại đây, từng lớp người từng làng sóng bạc chen vào Nội Nghi Đền Thánh để lễ bái Đức Chí Tôn và cầu nguyện trước Liên Đài của Đức Bà.

Và cũng trong thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ, lần lượt quí phái đoàn sau đây đến điếu tuế và bái lễ trước Liên Đài Đức Bà Đầu Sư Hàm Phong Hồ Hương Lự:

1.Phái đoàn Đại Tá Lê Văn Thiện Tỉnh Trưởng Tây Ninh đại diện Tổng Thống VNCH và Bà Nguyễn Văn Thiệu.

2.Phái đoàn Đại Tá Lê Văn Thiện Tỉnh Trưởng Tây Ninh.

Nguồn thienchaucom