Đại Tá Lê Văn Mạnh

Trong giới sĩ quan cao cập của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không ai là không biết Đại tá Lê Văn Mạnh, tư lệnh phó Vùng Chiến Thuật 2 kiêm tham mưu trưởng Biệt Động Quân, sư đoàn “Mũ Đỏ” – trước là sư đoàn 512 biệt khu Tuy Hòa. Tên tuổi của ông đã vang dội đến những sư đoàn BĐQ và cả các binh chủng khác đóng tại những nơi hẻo lánh nhất, là nơi kinh hoàng tột đỉnh của VC bởi ông gần như là một Ưquái kiệt” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quân đội VNCH. Ông là một thiên tài, không ngoa mà nói như vậy, lắm tài và lắm tật. Ông sẵn sàng tử hình tại chỗ thuộc cấp của mình nếu không thi hành mệnh lệnh ngay lập tức và tuyệt đối, nếu coôn chần chừ hay thắc mắc thì lãnh ngay một ivên kẹo đồng. Trong một trận càn của chiến dịch “Tây Nguyên dậy sóng” năm 1971, có một điềm chỉ viên thuộc biệt đội Thám báo đã cứu ông thoát hết sau khi bị một tên Cộng quân bắn lén. Hàm ơn, ông đã xin cho anh ta vào đội sĩ quan tháp tùg của mình và sau đó người ân nhân này đã tử trận cũng chính ngay trên mặt trận Tây Nguyên nhiều sóng gió.

Nguồn wattpad:phiến tội