Đại Tá Lê Văn Lung

Từ cuối năm 1956, Đại Úy Lê Quang Tung đă được lên Thiếu Tá và mang luôn cấp bậc Trung Tá giả định, vào nhận chức Giám Đốc Tổng Nha Nghiên Huấn Bộ Quốc Pḥng thay thế Đại Tá Lê Văn Lung tại Sài G̣n.

Nguồn vietmessenger