Đại Tá Lê Trung Thịnh

Cha Phaolô LÊ TRUNG THỊNH

NĂM 1961, Cha FX. Tấn được cử làm giám đốc chủng viện thánh Giuse Vũng Tàu, chi nhánh của Chủng viện Sàig̣n nơi huấn luyện các chủng sinh mới vào chủng viện. Cha Phaolô Lê Trung Thịnh, một trong 4 cha bề trên địa phận lúc bấy giờ (cùng với cha Khương, cha Thiên, cha Khâm) đặc trách khối đồng bào công giáo di cư về giúp họ đạo. Từ thời cha Phaolô, có thể nói Mạc Ty Nho dă trở thành một giáo xứ, có sổ rửa tội, thêm sức và hôn phối riêng.

Phụ giúp cha Phao lô có quư cha gốc Hà nội như cha Nguyễn Văn Tuyên (Chưởng ấn TGM, GĐ Trung Tám Huấn Giáo Sàig̣n, GS Đại Chủng Viện, + 8.8.1999), cha Mai Xuân Hậu, Cha Trần Văn Cừ, Cha Hoàng Kim (Nhạc sĩ +) : quư thầy Đại chủng viện, quư sơ ḍng thánh Phaolô, ḍng Mến Thánh Gía Hà Nội (nay là MTG Khiết Tâm - Thủ Đức). Phụ giúp ca đoàn thời này có cố nhạc sĩ Hùng Lân Nhạc sĩ Hùng Lân không những tập hát và điều khiển ca đoàn trong các giờ phụng vụ, mà c̣n làm sách hát "Khúc Ca Đền Thánh", mở lớp dạy nhạc lư xướng âm, dạy đàn cho ca viên ... V́ nhu cầu phát triền của họ đạo, năm 1962, cha Phaolô Thịnh cho xây thêm cánh phải nhà thờ với diện tích 80m2; sau đó là trường tiểu học và mẫu giáo Mạc Ty Nho (tức Martino được Việt hoá theo yêu cầu của Nha tư thục Sàig̣n) cao 3 tầng gồm 14 pḥng: hiện cho Nhà Nước mượn làm trường học trước là trường Phổ thông Cấp 1 Ấp Bắc nay lả Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Q.1).

Năm 1962 cũng là năm cha Inhaxiô Nguyễn Thới Ḥa thụ phong linh mục về dâng lễ tạ ơn tại học đạo. V́ bận công tác của Nha Tuyên Uư, nên cha thường uỷ thác sinh hoạt họ đạo cho quư cha phụ tá Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất phát triển và hoạt động giáo dục của họ đạo được mở rộng. Sau ngày 30.04.1975, cha Phaolô phải đi học tập cải tạo. Năm 1985, cha trở về; sau đó, sang Mỹ và mất ngày 22.10.1994.

Trích từ Kỷ Yếu: Mạc-Ty-Nho 50 Năm Nh́n Lại


Nguồn giáo xứ martinô