Đại Tá Lê Quang Tung

Sự Thật Ai Giết Đại Tá Lê Quang Tung?

Tôi xin mạn phép thưa qúy vị vài điều trước khi trả lời câu hỏi trên.

Đối với những ai chưa biệt, tôi xin thưa rằng tôi là Cựu Đại Tá Trần Doăn Thường, thuộc Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Vào thời điểm đảo chánh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, tôi là Chánh Văn Pḥng của Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm mà Th/Tg LVN là một thành viên trong hàng ngũ sĩ quan đảo chánh, như vậy những điều cố Thiếu Tướng LVN thuật với tôi là Chánh Văn Pḥng ắt Phải là những điều khả tín và có giá trị A1.

Tại sao tôi đă không lên tiếng khi biết sự thật Ai đă giết Đại Tá Lê Quang Tung từ 47 năm trươc mà nay lại viết ra? Lư do là:

a/ vào thời điểm đó, không khí “cách mạng” sục xôi, nói những điều mà không khí cách mạng và t́nh thế chưa ổn định th́ kẻ “hớt lẻo” đương nhiên là sẽ và phải chịu hậu quả khó lường.

b/ Vào thời điểm khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trần thiện Khiêm cầm quyền th́ mọi sự coi như đă ổn cố, nếu tiết lộ bí mật ra chắc sẽ gây xáo trộn và hậu quả chắc không mấy tốt đẹp.

c/ Sau 1975 nếu tiết lộ bí mật này ra thi Để làm ǵ khi nước đă mất, nhà đă tan?

Tại sao nay tôi lại lên tiếng sau khi đă im lặng 47 năm từ 1963 tới nay? Lư do là tôi đă thấy:

a/ những sự buộc tội gây hàm oan cho người khác là Th/ Tg Lê Minh Đảo

b/ Những sự vu khống, bịa đặt cho người đă chết là đại úy Nguyễn văn Nhung. Vu khống để buộc tội cho ngựi đă chết, đă có thành tích giết cố TT NĐD và CV NĐN là chuyện quá dễ và thông thường v́ Người chết không đội mồ lên mà cải chính hàm oan được.

c/ Những vị viết hồi kư có thể là đă có thoả thuận qui kết cho đại úy Nhung giết Đai Tá LQT, một là để chạy tội hai là để kết tội, ba là như ngạn ngữ “Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”. Chuyện này chỉ những ai ngây thơ mù quáng tin tưởng vào các hồi kỳ để chạy tội và buộc tội hoặc là các vị trong trường phái viết sử PHỊA có thể làm được.

AI ĐĂ GIẾT CỐ ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG?

Đó là một trung sĩ Quân Cảnh canh gác ở Ṭa Nhà Chính Bộ Tổng Tham Mưu.

ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG ĐĂ BỊ GIẾT NHƯ THẾ NÀO?

Theo lời Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm thuật lai cho tôi và hai sĩ quan cấp úy thường chầu trực tại tư dinh th/tg LVN vào chiếu tối 2/11/1963 th́:

Do lệnh của Tướng Dương Văn Minh, Trung Tưóng Trần văn Đôn đă điện thoại kêu Đại Tá Lê Quang Tung tới bộ TTM họp v́ có tin có kẻ định ám sát và đảo chánh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Đại Tá Tung liền qua họp, (không phải là để qua dự Lunch Party).

Tr/tg Trần văn Đôn đă ra lệnh cho Quân Cảnh canh gác trước pḥng hội Toà Nhà Chính Bộ TTM là: “BẤT CỨ AI BƯỚC RA KHỎI PH̉NG HỌP NÀY LÀ PHẢI BẮN CHẾT NGAY”.

Trong khi họp đă có tuyên bố là sẽ đảo chánh TT NĐD và nếu ai không đồng ư th́ cứ việc ra về. Đại Tá Tung liền bỏ ra và bị bắn chết ngay tại hành lang của toà nhà chính nơi có pḥng họp.

Sự thật mà Th/Tg Lê Văn Nghiêm đă thuật cho nghe là như vậy. Tóm lược là:

1/ Đại Tá Tung được mời qua dự họp.

2/ Lư do là để thảo luận kế hoạch v́ có tin ám sát TT NĐD và đảo chánh.

3/ Cố Đại Tá Lê Quang Tung bị bắn chết ngay khi bước ra khỏi pḥng họp.

4/ Không có chuyện cố Đại Tá Tung chửi bới, mắng nhiếc.

5/ Không có chuyện ép cố Đại Tá Tung gọi điện thoại,v́ đă bị giết ngay khi bước ra khỏi pḥng họp

6/ Không có chuyện đại úy Nhung lôi anh em LQT và LQTr lên sân thượng toà nhà chính Bộ TTM để bắn chết ngay v́ Th/Ta LQTr chỉ tới Bộ TTM vào buỏi tối khi đi kiếm cố Đại Tá LQT.

7/ Chi tiết những lời trung thực của Tướng Lê Văn Nghiêm có thể không đúng 100% nhưng đại ư là như vậy.

Tướng LVN đă không nói ǵ về những mắng chửi của cố Đại Tá LQT và cũng không nói ǵ vè ai đă hạ sát th/tá Lê Quang Triệu, v́ thế tôi khẳng định là không hề có chuyện cố Đại Tá LQT mắng chửi, và bị đại úy Nguyễn văn Nhung đưa hai anh em đại Tá Tung và Triệu lên sân thượng và bắn chết ở cḥi canh, hoặc đưa hai anh em LQT & LQTr ra sân cỏ sát trường bay để bắn chết và vùi thây xuống huyệt nông.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực trong lời thuật lại của Th/Tg Lê văn Ngh́êm. Tôi xin qúy vị nên v́ danh dự cá nhân, nhất là danh dự của một sĩ quan QLVNCH hăy đừng “Phịạ” chuyển để bôi nhọ ngựi chết v́ người chết không thể đội mồ dậy để minh oan, hoặc nhục mạ người sống khi người sống khinh bỉ mà không thèm lên tiếng. Xin hăy nhớ câu người xưa thường noi “Lời nói là đọi máu” và “Lời nói có quỷ thần hai vai chứng giám”.

Kính

Trần Doăn Thường

Sự thật ai giết đại tá Lê Quang Tung