Đại Tá Lê Phú Phúc

Hành quân Cửu Long QĐIV (Tháng 2/1970)

Trước ngày cuộc hành quân khai diễn, lệnh của Bộ Tư Lệnh Quân đoàn IV/ Pḥng 6 chỉ thị cho Tiểu đoàn thiết trí một hệ thống vô tuyến âm thoại để liên lạc từ Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Kampuchia với Bộ Tư Lệnh Quân đoàn IV

Một toán nhỏ do Thiếu Uư La Lưỡng Toàn chỉ huy với hai Hạ Sĩ quan dùng một máy KMW2 (AN/FRC 93), tháp tùng với Đại Tá trưởng pḥng 6 / QĐ IV (Đại Tá Lê Phú Phúc), Trung Tá Tiểu đoàn trưởng (Trung Tá Nguyễn Thành Tín). Một phi vụ trực thăng của sư đoàn IV Không Quân cấp cho chuyến công tác đặc biệt này. Đến Nam Vang phái đoàn của Bộ Tư Lệnh QĐ IV/ P6 đă vào hội kiến với TTM / Quân đội Kampuchia. Sau đó, đă thiết trí xong hệ thống vô tuyến âm thoại. Sự liên lạc giữa Bộ TTM / Kampuchia và Bộ Tư Lệnh Quân đoàn IV bắt đầu.

Nguồn hành quân Cửu Long QĐIV (Tháng 2/1970)


Một buổi sáng trời trong vắt, anh em đang chuẩn bị ra tập họp xuất Trại lao động, có lệnh An ninh yêu cầu các anh Đại tá Lê Đ́nh Luân (Đơn vị 101 thuộc P.2 Bộ TTM), Phạm văn Phô (Đội phó), Trịnh Bảo Chương, Tôn Thất Hùng (dân gốc Pḥng Nh́) ở lại Láng làm việc với Cán bộ. Đến trưa măn lao động vào trại, mới biết các anh ấy đă được Cán bộ từ Hànội tới chở đi khỏi Trại. Đến tối, trong giờ sinh hoạt kiểm thảo, Quản Giáo Đội đứng ngoài cửa sổ chuyển lệnh, chỉ định anh Đại tá Lê Phú Phúc làm Đội trưởng thay thế anh Luân. (Anh Phúc gốc Truyền Tin, hồi những năm đầu thập niên 1960, Tôi là Thiếu Tá Cục Phó Cục Truyền Tin Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa tại Saigon, anh Phúc là Đại Úy Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Truyền Tin. Cơ sở Liên đoàn đóng tại gần Trường đua ngựa Phú Thọ.)

Nguồn http://www.geocities.ws/colonelnguyenhuyhung/uckytucaitaovn27.html