Đại Tá Lê Minh Quý

Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội. Ông nhập ngũ ngày 15 tháng 9 năm 1952, là cựu sinh viên sĩ quan khóa 2 Phụng Sự Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Sau thời gian huấn luyện, ngày 1 tháng tư năm 1953, ông tốt nghiệp cùng 578 bạn đồng khóa, với cấp bậc thiếu úy trừ bị.

Ông Lê Minh Quư đă từng phục vụ nhiều đơn vị tác chiến. Một trong những trận đánh đem lại nhiều chiến công, là cuộc hành quân mang tên “Tâm Thắng 103” do Chuẩn Tướng Lữ Lan, Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh kiêm Tư Lệnh Khu 23 Chiến Thuật giao quyền chỉ huy cho ông, lúc đó ông là Trung Tá Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 44 Bộ Binh.

Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, ngoài là Trung Tá Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 44 Bộ Binh, ông từng giữ các chức vụ trọng yếu trong quân đội như:

- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp.

- Tổng Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia.

Đặc biệt, trong thời gian giữ chức Trung Tá Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 44, Sư Đoàn 23 BB, ông đă trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân “Tâm Thắng 103” tại Vũng Rô theo lệnh của Chuẩn Tướng Lữ Lan, Sư Đoàn Trưởng SĐ 23. Trận chiến diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kết quả Trung Đoàn 44 hoàn toàn chiến thắng, thu được trên 1.000 khẩu súng đủ loại; 47 lính Việt Cộng bỏ xác tại chỗ. Phía Trung Đoàn 44 chỉ hy sinh một chiến sĩ và 4 chiến sĩ khác bị thương.

Ông qua đời vào lúc 02 giờ 05 chiều Thứ Ba 10-5-2011 tại bệnh viện Kindred, thành phố Westminster, Nam California, hưởng thọ 84 tuổi.