Đại Tá Lê Minh Hoàng

Đại Tá Lê Minh Hoàng có một người con trai đã trở thành một đại tá trong Quân Đội Hoa Kỳ.

Đại Tá Lê Minh Sơn (Sean Lê) phục vụ trong USA Armed Forces (là con trai của đại tá Lê Minh Hoàng – Bộ Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hoà) vốn là vơ sinh đai nâu lớp Aikido – Vơ Đường Thần Phong trước 1975 . Anh cùng với gia đ́nh định cư tại Mỹ sau 30 – 4 – 1975 và dưới đây là một phần tư liệu về cố đại tá Sean Lê USArmed Forces:

Col Sean Le (Sơn Lê Minh) was born and raised in Saigon, South Vietnam. He immigrated to the US in 1975 and resided in Northern Virginia. He graduated from Virginia Military Institute in 1982 with a Bachelor of Science in Electrical Engineering. He obtained a Master Business Administration from National University in San Deigo, California. In 2002, he earned a second Master in Strategic Studies from the USArmy War, in Carlisle , Pennsylvania. Le is the first Vietnamese refugee of the 1975 post-war generation to graduate from VMI and first to achieve the rank of Colonel in the US Armed Forces.

Nguồn KQVN