Đại Tá Lê Đình Quế

- Sinh tháng 10 năm 1933 tại Nam Định

- Nhập ngũ ngày 17-11-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Tham Mưu Trưởng TQLC


Chiều 25 tháng 3, lúc 5 giờ, trong khi bay điều động cuộc rút quân, trực thăng chở Tướng Nguyễn Văn Điềm và Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Xuân Sơn bị trục trặc kỹ thuật, phải đáp khẩn cấp phía Bắc đèo Hải-Vân.

Lúc đó, Đại-Tá Lê Đ́nh Quế, Tham-Mưu-Trưởng Thủy-Quân Lục-Chiến, đang bay thám sát cuộc triệt thoái Thủy-Quân Lục-Chiến tại băi cát bên kia đầm Cầu-Hai. Đang thả cơm sấy và thịt hộp tiếp tế quân nhân Thủy-Quân Lục-Chiến dưới đất, Đại-Tá Lê Đ́nh Quế nghe tiếng kêu cứu trên máy truyền tin, vội rời vùng Cầu-Hai, đến cứu Tướng Nguyễn Văn Điềm, Đại-Tá Nguyễn Xuân Sơn và những nhân sự tháp tùng.

(Nguồn Thuận An)

Để cho cuộc vui của ông được trọn vẹn, tôi muốn dành cho ông một sự ngạc nhiên nên đă nhắc lại vụ ông bị rớt trực thăng tại Thuận An vào những ngày cuối tháng 3/75 khi chiếc trực thăng của ông bị trúng đạn pḥng không , xăng bị leak nên phải đáp khẩn cấp xuống bờ biển gần Thuận An. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy th́ may thay có một trực thăng bạn bay ngang qua, phi hành đoàn của ông đă gọi chiếc trực thăng kia xuống tiếp cứu.

Tôi hỏi ông: Cmdt c̣n nhớ ai trên chiếc trực thăng đó đă ra lệnh đáp xuống không?

Ông đáp ngay : Đại Tá Quế TMT/TQLC.

Sau đó tôi gọi điện thoại cho Đ/Tá Lê Đ́nh Quế ở Houston TX. (Đại Tá Quế nay đă trên 80 là em họ của tôi). Tôi trao điện thoại để 2 ông nói truyện với speaker on.

- Cmdt Sớn : Quế hả ! Tao Sơn đây mày khoẻ không?

Đầu dây bên kia vẫn chưa nhận ra, nên Cmdt Sơn lại nói tiếp:

-Tao là Sơn HQ, Tao gọi để cám ơn mày đă cứu tao ở Thuận An. Mày nhớ không?

Đầu dây bên kia lúc đó mới đáp lại:

- ừ.. ừ,,Nhớ ? hi.. hi.. sao lại không nhớ?… hi…hi…

Cmdt Sơn: - Mày ở Houston hả? Tao vứa ghé Houston ..rất tiếc không biết mày ở đó để tới thăm thôi để lần sau tới Houston tao sẽ gọi cho mày. Trước khi chấm dứt cho tao được cám ơn mày lần thứ 2 mày đă cứu tao,

Đai Tá Quế: Ơn nghĩa ǵ mày ..hi ..hi.. phải như vậy chứ.? .. hi..hi..

Đại Tá Sơn trao máy ĐT cho tôi rồi vỗ vai tôi nói: quả đất nhỏ thật không ngờ Tuấn lài có bà con với Đại Tá Quế TQLC.

(Nguồn đón tiếp ĐT Nguyên Xuân Xơn tại San Jose)