Đại Tá Lê Đạt Công

Đại Tá William E. Le Gro khi viết bài Le Last Christmas: Phuoc Long của Vietnam: Cease Fire To Capitulation US Army Center of Military History -CMH Pub 90-29 – 1985 có ghi chú:

"Các nguồn chính về tin tức hành quân và t́nh báo xuất xứ từ sĩ quan liên lạc viên DAO tại Biên Ḥa tiếp xúc thường nhật với bộ tư lệnh Quân Đoàn III, nhất là với Đại Tá Lê Đạt Công, Pḥng 2. Các bản báo cáo này đầy đủ, đáng tin cậy, và chính xác nhất."

Nguồn LeGro