Đại Tá Lâm Quang Chinh

Khoảng năm 1970, có một buổi hợp tại Ṭa Hành Chánh Biên Ḥa gồm các giới chức chuyên môn về xây dựng cầu đường, gồm một số sĩ quan cấp tá của Sư Đoàn I Không Kỵ Hoa Kỳ, đại diện Ty Công Chánh Biên Ḥa, xă trưởng B́nh Trước, dưới sự chủ ṭa của Đại Tá Lâm Quang Chính Tỉnh Trưởng Biên Ḥa, để thảo luận về việc xây dựng một cây cầu chiến lược ngang sông Đồng Nai để dùng vào việc di chuyển quân của Việt Nam Cộng Ḥa cũng như của Hoa Kỳ từ Biên Ḥa đến các tỉnh thuộc Vùng 3 Chiến Thuật, nhằm ứng phó nhanh chóng hoặc yểm trợ hữu hiệu cho các cuộc hành quân, đồng thời giải tỏa một phần nào lưu lượng xe cộ di chuyển qua cầu Rạch Cát và Cầu Gành. Trong dịp nầy, ông Vơ Hải Triều, Xă Trưởng B́nh Trước có đề nghị phía Hoa Kỳ giúp đỡ tu bổ hai cầu Gành và Rạch Cát bằng cách cho đổ bê tông cốt sắt mặt sàn cầu, thay v́ sử dụng sàn gỗ dễ gây tai nạn và phải thay đổi đà gỗ thường xuyên; Phía Hoa Kỳ đồng ư sẽ thực hiện theo thỏa thuận, nhưng đề nghị ưu tiên cho việc xây dựng cầu Hóa An. Thế là sau đó không lâu, cầu Hóa An với vật liệu bê tong cốt sắt, được h́nh thành vào năm 1973; đường Phạm Phú Quốc(sau nầy đổi tên là Nguyễn Ái Quốc), được nối dài đến bờ sông thuộc xă Tân thành, nơi đây làm đầu cầu bắc qua bờ sông thuộc xă Ḥa An, và nơi đây mở đường đến quốc lộ 1 khoảng cầu Hang gần núi Châu Thới. Cây cầu nầy bị đặc công Việt Cộng đánh sập 2 nhịp vào năm 1974 và được cấp thời sửa chữa bằng đoạn cầu sắt dă chiến, cho sử dụng với trọng tải giới hạn.

Nguồn bienhoaxubuoi