Đại Tá Lại Văn Khuy

- Sinh tháng 1 năm 1930 tại Thữa Thin

- Nḥp ngũ ngày 1-8-1950

- Xút thn trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 7

- TrĐT 42/22

- Lin Đon Trưởng Lin Đon 925 ĐP


TRẬN PHỤC KCH CHIẾN XA CSBV M 16-4-1975 TẠI LƯƠNG SƠN CỦA ẠI ỘI 1/TIỂU ON 212/LIN ON 925 P BNH THUẬN.
(Ti Liệu của ại y Vĩnh, Hng, Trung y Son, Hợi, Thiếu y Khuyến, ảo v Mường Giang)

Lin Đon 925 Lưu Động ịa phương, gồm c 3 Tiểu Đon (212, 229, 248) v 1 trung đội Pho Binh (2 khẩu 105 ly) thuộc quyền sử dụng thng qua 1 sĩ quan lin lạc Pho Binh. BCH Lin Đon (lin đon trưởng l ại T Lại Văn Khuy), nguyn trung đon trưởng Trung on 42/S22BB, mới về nhậm chức, chịu trch nhiệm an ninh lnh thổ với BCH Tiểu Khu, tại bốn quận miền Bắc gồm Ha a, Hải Ninh, Phan L Chm v Tuy Phong.

Chiều ngy 16 4 1975, tiền đồn Chẹt (ại ội 4/T248 P, đơn vị tuyến đầu của Tiểu Khu Bnh Thuận gip ranh với Ninh Thuận), do Trung y Nguyễn Tấn Hợi chỉ huy, bo co c 1 đon xe với chiến xa PT 76 v T54 yểm trợ đang di chuyển về hướng Nam trn Quốc Lộ 1 v dừng lại bn kia ranh giới thuộc lnh thổ Ninh Thuận v lc đ c rất nhiều chiến hạm của Việt Nam Cộng Ha đang hiện diện tại vịnh C N. Lin Đon bo về Tiểu Khu nhưng nhiều lần Tiểu Khu vẫn khẳng định " l đon xe di tản của Ninh Thuận...?" Hải Qun c pho vo vi quả nhưng đon xe địch v sự.

ầu thng 4 1975, Tiểu Đon 229 (tiểu đon trưởng l Thiếu T Tiến) được điều động từ pha Bắc đồn Lương Sơn (trn lnh thổ quận Ha Đa) về bảo vệ thnh phố Phan Thiết theo lệnh của Tiểu Khu. Tiểu Đon 248 (tiểu đon trưởng l Thiếu T Xun) chịu trch nhiệm tuyến đầu trn lnh thổ quận Tuy Phong v đặt BCH/T tại cầu ại Ha (trn Quốc Lộ 1). Tiểu Đon 212 (tiểu đon trưởng l Thiếu T Qun) chịu trch nhiệm tuyến 2 pha Nam đồn Lương Sơn cũng thuộc lnh thổ quận Ha Đa. Bộ Chỉ Huy Lin Đon v BCH/T212 cng đồn tr tại đồn Lương Sơn. on xe của địch qun vẫn ở nguyn vị tr cho đến ngy 16 thng 4 bn kia tiền đồn Chẹt.

Khoảng 4 giờ chiều ngy 16 thng 4, Bộ Chỉ Huy Lin Đon 925 Lưu Động ịa Phương mất hẳn lin lạc truyền tin với Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Bnh Thuận, lc đ gồm 3 bộ phận: BCH Tiền Phương của ại T Ng Tấn Nghĩa đng tại Lầu ng Hong, BCH Nhẹ do Trung T ỗ Trọng Tr, tiểu khu ph kim tham mưu trưởng + Phng 3/TK chỉ huy, đng tại Trung Tm Chiu Hồi ở Vĩnh Ph v Trung Tm Hnh Qun Tiểu Khu do Thiếu T Phạm Minh, Tham Mưu Ph Hnh Qun & Tiếp Vận chỉ huy (khng biết v l do kỹ thuật hay đi tiếp vận T Dn đ di tản), Tiểu Đon 248 v 4 Chi Khu Bắc Bnh Thuận) (?). Nhưng căn cứ theo ti liệu của cc sĩ quan chỉ huy lc đ th my truyền tin của ba BCH/TK Bnh Thuận vẫn hoạt động ngy đm, hơn nữa qua PRC25 c thể lin lạc trực tiếp với TD249/DP của ại y Huỳnh Văn Qu .. đang chiến đấu tại Ph Long, khng xa Lương Sơn l mấy).

Lc đ BCH Lin on 925 đ dời từ Sng Mao về Lương Sơn, do T212/P bảo vệ nn ại T Khuy ra lệnh cho Tiểu Đon ny phải tho gỡ một số mn chống chiến xa ở một vi vị tr khng cần thiết v gi đặt lại ở những vị tr mới như cầu Phan R Cửa, cửa dốc B Ch để cản bước tiến của địch qun v vi nơi khc, bảo vệ đồn Lương Sơn. ồng thời cho mở kho pht hết sng chống chiến xa M72 cho binh sĩ.

+ ại ội 1, Tiểu on 212 /Lin on 925 P/Bnh Thuận Bắn Chy Xe Tăng CSBV:

Theo Thiếu y ỗ Văn Khuyến (đại đội ph 4/Tiểu on 212 P) v Thiếu y Bi ảo (đại đội ph/3/T212) đ xc nhận cc sự kiện lịch sử c lin qun tới "Trận Phục Kch Bắn Chy Chiến Xa Của CSBV tại Lương Sơn" vo đm 16 4 1975 Lc đ Tiểu on 212 P được phối tr như sau:

ại ội 1 do ại y Vĩnh (hiện ở Hoa Kỳ) chỉ huy, bố tr tại đồi Ct ỏ trước mặt xm Nng. Vị tr ny nằm gần dốc B Ch v xm Ruộng, c một bến ph vượt sng Lũy ra QL1 (đoạn đường sng Lũy, suối Nhum, Lương Sơn). Do trn ại y Vĩnh đ cho đặt một hng ro Mn Chống Chiến Xa từ xm Nng tới xm Ruộng để phng thủ vị tr đng qun.

m 16 rạng ngy 17/4/1975, qun CS Bắc Việt sau khi vượt qua cc quận Tuy Phong, Ha a, Phan L Chm ... tiến tới xm Nng Lương Sơn (khng phải xm Nng tại suối Nhum sng Lũy) th vướng Bi Mn Chống Chiến Xa của ại ội 1/T229 P khiến nhiều chiếc bốc chy. Những xe tăng cn lại bắn trả dữ dội tứ pha. Do đ ại ội I phải nằm yn tại vị tr cũ ở trn đồi ct nn d VC pha đn sng trưng tm kiếm vẫn khng pht gic được tung tch của ta. Cuối cng chng cho một bộ phận nhỏ tiếp tục tiến về hướng Lương Sơn. Số cn lại quay về hướng Phan R.

BCH Tiểu on 212 đng chung với BCH Lin on 925 P của ại T Khuy trong căn cứ Lương Sơn, c ại ội 2 v 3 /212 do Thiếu T Qun chỉ huy. Khi nhận được bo co của 1/212 P pht hiện xe tăng CSBV đang di chuyển trn Quốc Lộ 1 gần Lương Sơn, nn cc đơn vị tr đng tại cc căn cứ, được lệnh phải di tản ra khỏi đồn để trnh pho rồi sng trở về chỉ để lại một bộ phận nhỏ phng thủ đồn m thi. on qun di chuyển về hướng Bắc ko theo 2 khẩu đại bc 105 ly v ton bộ đạn pho vượt sng Lũy đến vị tr mới (đồn Lương Sơn cũ) bố tr qun chờ trời sng.

Tiếng nổ vang trời bng ln một vng sng chi đồng thời tiếng xch tiếng xe ngưng bặt. Bảy chiếc T54 trong đon xe của chng đ cn phải bi mn chống chiến xa của 1/212 v bốc chy tại cửa dốc B Ch. Lc đ đồng hồ đng 3 giờ sng rạng ngy 17 thng 4 1975. Do tổn thất qu nặng nn CSBV phải mất một thời gian kh di để tải thương dọn xc v ổn định lại hng ngũ mới tiếp tục ln đường. Chiếc T54 khc dẫn đường. Đon xe đến trước đồn Lương Sơn lc trời chưa sng.

Tối 17/4/1975, cc cnh qun cn lại của Lin on 925 c ại ội 1/212 của ại U Vĩnh qua sng Lũy tới suối Nhum, băng qua mật khu L Hồng Phong ngang Bu Trắng để ra bi biển chờ chiến hạm HQ tới cứu. Sng ngy 18/4 qun ta tới hn Rơm th đụng trận với VC dữ dội nn mi tới chiều 18/4 mới tới được hn Hồng, hn Nghệ gần Mũi N v bố tr qun trong đm. Trong cuộc đụng độ ny, tuy 3/212 mở đường nhưng 2/212 lại chạm địch nặng. Ngoi ra ại y B (tiểu đon ph T212/P) đ dẫn một cnh qun đi ngược đường về Lương Sơn v mất tch lun từ đ đến nay.

Sng ngy 19 4 1975 tại bờ biển hn Rơm, ại y Vĩnh đi với một hiệu thnh vin trn một chiếc thuyền nhỏ ra biển v tm được 3 thuyền đnh c lớn. Nhờ vậy đ chuyển được số qun nhn cn lại của TD212 vo Vũng Tu. Trn biển khi đon ghe tới Bnh Tuy th gặp được Chiến Hạm HQ nn tất cả chuyển qua tu lớn về Nam.

Cn ại ội 4/212 của Trung y Th lc đ đang đng tại Cy To. Sau khi nhận được tin tiểu đon đ rt ra hn Rơm nn cũng bỏ vị tr rt theo. Sau đ đại đội ny lin lạc được với Chi Khu Hải Long, cho biết vo lc 9 giờ sng ngy 18 4 1975, Thiếu T Hng Phong Cao sẽ di tản. Nhờ vậy đơn vị ny cũng thp tng theo Chi Khu về Vũng Tu.

Trong cuộc lui qun của BCH Lin on 925 v T212/P, theo lời kể của cc qun nhn dưới quyền, th chnh ại y Vĩnh ngoi việc chỉ huy Trận Phục Kch Bắn Chy Xe Tăng của CSBV tại Lương Sơn, ng cn đưa đưọc tiểu đon vo Vũng Tu an ton. Theo tất cả nhn chứng c mặt tại chiến trường trong đm 16 rạng ngy 17/4/1975, th ại ội 1 thuộc Tiểu on 212, Lin on 925 P, dưới quyền chỉ huy của ại U Vĩnh, đ dng Mn Chống Chiến Xa lm chy 7 xe tăng của CSBV tại dốc B Ch, nằm giữa hai xm Ruộng v xm Nng gần Lương Sơn, trn Quốc Lộ 1, đoạn từ suối Nhum đi Lương Sơn (Ha a, Bnh Thuận).

Sau ngy 1/5/1975, cc sĩ quan thuộc Tiểu Khu Bnh Thuận, khi di chuyển từ trại t K Tt về Tổng Trại 8 Sng Mao, đi lao tc tại nng trường Bng Vải gần đập ồng Mới (Lương Sơn), vẫn cn thấy xc 3 chiếc xe tăng của CSBV bị chy gồm 2 PT76 v T54. Cn 4 chiếc khc c lẽ sửa chữa được nn chng đ ko đi mất dạng.

l tất cả những chiến tch oai hng của cc chiến sĩ ịa Phương Qun & Nghĩa Qun thuộc Tiểu Khu Bnh Thuận, đến giờ pht cuối cng, từ binh sĩ tới cc cấp chỉ huy đơn vị vẫn ở lại chiến đấu với kẻ th tại mặt trận.

Nhn chứng cn đ, lịch sử tuy sang trang nhưng cũng khng thể no bi xa được sự thật, d Việt Cộng hay bất cứ ai cứ ngậm mu phun người. Phải sống hay được sống thm 34 năm để khc cho những người đ nằm xuống, xin hy tội nghiệp cho Họ m “thức tỉnh lương tri “ để sm hối trong những ngy tn của kiếp người.

Xm Cồn Hạ Uy Di
Cuối thng 3, 2009

Ngùn Nhớ gì khng