Đại Tá Huỳnh Ngọc Lang

- Sinh tháng 12 năm 1922 tại Sài Gòn

- Nhập ngũ ngày 1-10-1949

- Xuất thân trường Phan Thiết

- Phụ Tá Hành Chánh, Tổng Nha Nhân Lực, Bộ Quốc Phòng


Đại Tá Tôn Thất Hùng gốc Huế (hoàng phái), nhập ngũ Quân Đội Pháp (đồng hoá) năm 1945 trong Binh Đoàn Thông Ngôn (Corps Militaire des Interprètes de Langue Locale de l'Armeé de Terre, viết tắt là CMILLAT), mà rất nhiều cấp Tướng và Tá (các vị đă từng làm việc với ông khi ông c̣n "phụ trách Đoàn" (Contrôleur du CMILLAT) ở cấp vùng (Zone): Vùng Bắc rồi vùng Nam của Quân Đội Pháp ở Trung Việt (Zone Nord, rồi Zone Sud des F.T.C.V.)), đă xuất thân (chuẩn bị) từ "ḷ CMILLAT" này, rồi được đào tạo để xuất thân (chính thức) từ các trường Vơ Bị Quốc Gia danh tiếng như Đà-Lạt (mà tên lúc tiên khởi là Đập-Đá, v́ trường được thành lập tại địa danh này ở Huế, Thừa Thiên) Nam Định, hay Thủ Đức, và sau này, do tài năng của bản thân, đă vươn cao lên trong Chính Phủ và Quân Lực VNCH, điển h́nh là quư vị:

- Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh, Tham Mưu Trưởng (TMT) Liên Quân

- Trung Tướng Ngô Dzu, Tư Lệnh Quân Đoàn 2

- Chuẩn Tướng Vơ Dzinh, TMT Không Quân

- Chuẩn Tướng Trần Văn Ha,i TL/SĐ7/BB (đă tuẩn tiết 30 tháng 4 năm 1975)

- Đại Tá Phạm Anh, Thứ Trưởng Bộ Chiêu Hồi

- Đại Tá Vĩnh Biểu, Phụ tá lănh thổ vùng 1 Chiến Thuật

- Đại Tá Phan Đ́nh Hùng, Tỉnh Trưởng Kontum (cuối cùng)

- Đại Tá Huỳnh Ngọc Lang, Cựu phó An Ninh Quân Đội (đă mất trong ngục tù cộng sản)

- Đại Tá Phạm Ngọc Thiệp, Trưởng Pḥng 2 Bộ TTM

Nguồn tqlcvn