Đại Tá Huỳnh Ngọc Diệp

PHÂN ƯU
Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Cùng toàn thể Gia Đ́nh Kỵ Binh Hải Ngoại
Vô Cùng Thương Tiếc Khi Nhận Được Tin
Đại Tá Huỳnh Ngọc Diệp
Nguyên Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh QLVNCH
Nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Định Tường
Nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Sa Đéc
Nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phong Dinh
Kiêm Thị Trưởng Cần Thơ
Đă mệnh chung vào lúc 4 giờ 35 phút sáng ngày 10 thang 8 năm 2010
Nhằm mùng 1 tháng 7 năm Canh DầnTại Orange County, California
Hưởng Thọ 83 Tuổi
Linh cữu hiện quàn tại Peek Family Funeral Home, Pḥng Số 1
7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683
Điện thoại: 714-893-3525
Xin thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Huỳnh Ngọc Diệp và Tang Quyến,
Nguyện cầu hương linh Cố Đại Tá Huỳnh Ngọc Diệp
Sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính
Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Cùng toàn thể Gia Đ́nh Kỵ Binh Hải Ngoại